Marathi Story for kids | Marathi Short Stories | मराठी गोष्टी

Marathi Story for kids

आज आपण Marathi Story for kids म्हणजेच गोष्टी छोट्या मुलांसाठी या याबद्दल बोलणार आहोत. या लेखात आम्ही छोट्या मुलांसाठी छान छान गोष्टी घेऊन आलो आहोत. लहानपणी आपले आजी आजोबा आपल्याला खूप छान छान गोष्टी सांगत असत त्या ऐकायला खूप मज्जा येत असे. तशाच छान छान गोष्टी । Small story in marathi with moral आम्ही तुमच्यासाठी … Read more

लोभी कुत्रा मराठी गोष्ट । Lobhi Kutra Story in Marathi

Lobhi Kutra Story in Marathi

मित्रांनो आज आपण Lobhi kutra story in marathi ह्या गोष्टीबद्दल बोलणार आहोत. लहान मुलांना गोष्टी ऐकायला खूप आवडतात. मुले आपल्या आजी आजोबांच्या मागे गोष्टी सांगण्यासाठी लागत असतात. आपले आजी आजोबा, आई वडील आपल्याला या गोष्टी का सांगतात बरं ?, कारण कि आपल्याला चांगलं आणि वाईट यांच्यातला फरक समजावा म्हणून. आपल्यामध्ये चांगले गुण येऊन, आपण एक … Read more